Årsmøte Tromsø Hundeklubb

24. mars 2015

proxy

Styrem4

Velkommen til årsmøte i Tromsø hundeklubb
15. april 2015 kl. 1900.

Alle papirer finner du her:
Årsmøtepapirer 2015

Se gruppenes årsberetninger og regnskap under de respektive grupper.