Årsmøte i Tromsø HK – kunngjøring av dato.

31. desember 2018

Årsmøtet blir avholdt på THKs klubbhus
11. april 2019 kl. 1900.

Gruppene må derfor avholde sine årsmøter i god tid før dette, slik at de kan sende inn saker til hovedklubbens årsmøte og for at alle papirer skal være klare til dette årsmøtet.
Se egne kunngjøringer for gruppenes årsmøter.

På årsmøtet behandles:

Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Kontingent
Valg
Innkomne forslag

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Møteinnkalling vil bli lagt ut på vår hjemmeside senest 2 uker før møtedato.

Lover: Lover for THK godkjent av NKK 051118

Styret.