Årsmøte i Fuglehundgruppa

21. januar 2014

Rypetelling

Årsmøte i Fuglehundgruppa er berammet til mandag den 3. mars kl 2000 på klubbhuset.

Årsmøtet skal etter vedtektene behandle følgende saker:

Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder.

  • Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
  • Årsberetninger 2013
  • Regnskap 2013
  • Budsjett 2014-2015.
  • Innkomne forslag
  • Valg

Saker som ønskes behandlet under innkomne forslag på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar.  Fullstendig innkalling legges ut etter utløpet av fristen for innsending av forslag til årsmøtet. Styret minner om at kontingent for 2014 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til tillitsverv.