Årsmøte i Fuglehundgruppa

24. januar 2018

Innkalling til årsmøte i Fuglehundgruppa, Tromsø hundeklubb

Det innkalles til årsmøte i Fuglehundgruppa mandag den 19. februar kl. 2000 på klubbhuset i Kroken.

Dagsorden

 1. Konstitusjon:

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne  protokollen fra møtet.

 1. Behandle styrets og utvalgenes årsberetninger.
  FHG-styrets årsberetning 2017
  Årsberetning Jaktprøveutvalget
  Årsberetning-fra-aktivitetsutvalget 2017
  årsrapport_viltpleie_2017
  OPPSUMMERING HUND REIN 2017
  REGNSKAP HUND REIN 2017
  OPPSUMMERING HUND SAU 2017
  REGNSKAP HUND SAU 2017
 2. Behandle regnskap med revisors beretning.
  Regnskap2017
  Revisjonserklæring
 3. Behandle budsjett for de to neste år og fastsette kontingent.
  Budsjett 2018 og 2019
 4. Statutter for tildeling av årets hund – endringsforslag fra styret
  Statutter for tildeling av årets hund
 5. Valg
  Valgkomiteens innstilling