Årsmøte i Fuglehundgruppa

14. februar 2017

Innkalling til årsmøte i Fuglehundgruppa, Tromsø hundeklubb

Det innkalles til årsmøte i Fuglehundgruppa mandag den 6. mars kl. 2000 på klubbhuset i Kroken.

Dagsorden

 1. Konstitusjon:

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne  protokollen fra møtet.

 1. Behandle styrets og utvalgenes årsberetninger.
  Styrets årsberetning 2016
  Årsberetning fra aktivitetsutvalget
  Jaktprøveutvalgets årsberetning
  årsrapport_viltpleie_2016
  OPPSUMMERING HUND REIN 2016
  OPPSUMMERING HUND SAU 2016
 2. Behandle regnskap med revisors beretning.                                                 Regnskap1                                                                                                             Regnskap                                                                                                              Revisjonsrapport 2016
 3. Behandle budsjett for de to neste år og fastsette kontingent.                        Budsjett 2017 og 2018
 4. Valg
  VALGKOMITEENS INNSTILLING 2017