Årsmøte i Fuglehundgruppa

18. januar 2017

Årsmøtet i fuglehundgruppa er berammet til mandag den 6. mars kl 2000

Fullstendig innkalling legges ut senest 3 uker før årsmøtet.  Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 13. februar.  Forslag på kandidater til ledige verv kan fremmes for valgkomiteen v/Eva Chatrine Nilsen innen samme frist.  Minner om at medlemskontingent for 2017 må være betalt for å være stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet.