Årsmøte i Fuglehundgruppa

14. januar 2015

Styrem1

Årmøtet i Fuglehundgruppa er berammet til mandag den 9. mars 2015 kl 2000 på klubbhuset

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen mandag den 16. februar.