Årsmøte i brukshundgruppa

24. februar 2017

Det innkalles til årsmøte i BHG

Tirsdag den 21. mars kl. 2000 på klubbhuset i Kroken.

Dagsorden
Årsberetning 2016
Resultat-2016
Balanse-2016
Noter-2016
Stevneregnskap-2016
Revisors beretning
Innkommet sak
Valgkomiteens innstilling