Årsmøte FHG – kunngjøring av dato

19. desember 2019

Årsmøtet i Fuglehundgruppa blir avholdt mandag 10. februar 2020.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato