Årsmøte FHG 2019 – kunngjøring av dato

30. desember 2018

Årsmøtet i Fuglehundgruppa blir avholdt mandag 25. februar 2019.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 21. januar