Årsmøte BHG

11. januar 2015

Tromsø Hundeklubb brukshundgruppa avholder sitt årsmøte

Onsdag 11.mars

Kl. 19.00 på Tromsø hundeklubbs lokaler i Kroken.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato .

 

Velkommen

Styret i Brukshundgruppa