Årets læringshelt

5. september 2014

Læringshelt

ÅRETS LÆRINGSHELT skal kåres i Troms og prisen på kr 5 000 skal verdsette en person som i voksen alder har endret sin livssituasjon ved å ta utdanning og opplæring, og som gjennom dette også har inspirert og motivert andre til å gjøre det samme.

Prisen skal bidra til å gjøre feltet voksnes læring kjent og fokusere på alles mulighet til å endre sitt liv gjennom egen læring.

Gjør dette kjent i deres organisasjonsnettverk og hos deres lærere – kanskje vet dere om  noen som passer inn i kriteriene.  Legg det gjerne ut på webside/facebook etc.

Prisen er ikke veldig stor, men det er en påskjønnelse for noen som har stått på, og en motivasjon for oss som arrangerer kurs vi tror på J.  Vi vil få medieomtale og!

FRIST FOR NOMINASJON ER SATT TIL 20. OKTOBER.

Send forslag til: troms@vofo.no med kopi til anne.seljebakk@musikk.no.

Årets Læringshelt i Troms skjema