Apportkurs

23. april 2015

 

2013-05-17 19.51.44

 

APPORTKURS 2015 – FUGLEHUNDGRUPPA

Mål: en fuglehund som kan finne og bringe inn (apportere) dødt eller skadet vilt på din kommando

 

Delmål 1: oppnå apportbevis (nødvendig for å kunne tildeles 1.premie AK på jaktprøve)

 

Delmål 2: stille på apportprøve (egen disiplin, består av søkapport, vannapport og spor)

 

Varighet: 10 kurskvelder i perioden 4.mai – 15.juni (mandager + noen torsdager)

 

Forkunnskaper: hunden må være vant med å bli dressert. Sitt og innkalling må beherskes. Ingen absolutte krav til alder, men ideelt minst 1 år.

 

Antall deltagere: maks 8

 

Nødvendig utstyr: kobbel, halsbånd, apportobjekt, treningsdagbok

 

Sted: Klubbhuset i Kroken, samt andre steder etter avtale. Mandager inne og ute, torsdager ute

 

Læringsmetoder:

  • for hunden: dressurapport. Vi øver inn ett og ett av delelementene holdebæregripe. Når hunden behersker disse kobles de sammen og vi starter med søk. Den største fordelen med denne metoden er at vi ved å øve inn ett og ett moment gir oss selv muligheten til å korrigere hunden dersom den feiler (for eksempel tygger på eller slipper apportobjektet på vei inn). Positivitet er et viktig prinsipp i dressurapporten. Fører skal hjelpe hunden til å lykkes, og unngå å måtte korrigere. Dette krever mange repetisjoner og generalisering (trene ulike steder og med ulike forstyrrelser)
  • for føreren: problembasert læring. Dette innebærer at deltagerne på hver kurskveld forteller hva som har fungert og hva som ikke har fungert. I fellesskap kommer vi frem til mulige løsninger på problemene, og hver enkelt fører jobber videre med sin hjemmelekse til neste kurskveld.

 

Det må påregnes stor egeninnsats (1-3 daglige treningsøkter á 5-10 minutter i hele kursperioden). Dressurapport krever at du som fører er rolig, bestemt og tålmodig, og at du gjennomfører det du begynner på. Du oppfordres til å føre treningsdagbok (kortfattet oversikt over hva som er gjort og hvordan det går). Særlig i starten er det viktig at all trening foregår i rolige og kjente omgivelser, uten forstyrrelser. Vi øver derfor ikke inn nye momenter på selve kurskvelden, men momentene demonstreres og forklares av instruktørene ved hjelp av egne hunder. Kursdeltagerne får deretter i ”hjemmelekse” å øve inn og terpe på disse momentene hjemme. Etter hvert som vi kommer utover i kurset vil vi på kurskveldene trene og terpe på allerede innlærte momenter i nærvær av forstyrrelser (folk, andre hunder, nye omgivelser).

Instruktører: Trude Giverhaug, Freddy Lillevik, Tom Johansen.

Kursavgift er kr 1200 (medlemmer i THK) og kr 1600 (ikkemedlemmer)

Påmelding til Trude Giverhaug, trudegiv@live.no, eller tlf 93294626.