Oppdatering arrangement pr. 17.9.19.

9. september 2019

Oppdatering.

Vi viser til NKKs oppdatering og. 17.9.

Tromsø hundeklubb følger de råd som kommer via NKK.  Følg derfor med på oppdateringer på www.nkk.no.

 

Alvorlig sykdom hos hunder – ukjent årsak

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å holde seg ajour med utviklingen gjennom artikler fra NKK, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.  Når dette skrives har det ikke vært noen tilfeller i Tromsø.  Imidlertid ber vi alle om å lese rådene fra de nevnte institusjoner og følge disse.

På bakgrunn av dette, innstiller Tromsø HK all aktivitet fram til 16.9.  Dessverre betyr det at helgens stevne i regi av BHG avlyses.  Det vil bli tatt stilling til om det skal berammes et nytt stevne når situasjonen er avklart.  Da dette er force majeure, vil klubben ta stilling til de økonomiske faktorer senere. Problemet er at en ekstraordinær situasjon som her er oppstått, av grunner som ingen av partene kunne forutse eller ha ansvar for, fører til at det kan anses urimelig og i strid med rettsreglene å plassere økonomisk erstatningsansvar for et avtalebrudd på en av partene, som da plikter å dekke den andre partens tap.   

Flg. linker oppdatert i dag 9.9.2019.

NKK:
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html

Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/Pagaende_sykdomsutbrudd_hos_hund/

Veterinærinstituttet:
https://www.nkk.no/aktuelt/pressekonferanse-om-alvorlig-sykdom-6-september-article159323-985.html

Ny informasjon vil bli gitt i neste uke.