Kunngjøring årsmøte BHG

20. januar 2021

Tromsø Hundeklubb Brukshundgruppa avholder sitt årsmøte 4.3.2021

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Saker/ forslag på kandidater sendes til styret bhgleder@tromso-hundeklubb.no innen 27.1.2021