Tromsø Hundeklubb avholdt årsmøte i dag.

3. april 2014

På sakslista sto de vanlige årsmøtesakene, samt forslag til nye lover for klubben og Fuglehundgruppa.  De nye lovene trer i kraft straks, men vil bli sendt NKK og FHK for godkjenning.  Regnskap og budsjett (m/handlingsplan) godkjent.

Det nye styret i THK blir som følger:

Aase Jakobsen  (leder)
Knut Heimen (nestleder)
Hilde Elvik (kasserer)
Lisbeth Drotz Nikolaisen (sekretær)
Siri Knutsen (styremedlem)
Lars Kristoffersen (styremedlem)
Hege Thoresen (styremedlem)
Heidi Krokmyrdal (varamedlem)
Ingebjørg Helena Nymo (varamedlem)

Steinar Lagesen (revisor)
Berit Bendiksen (vararevisor)

Ann Elise Thoresen (leder valgkomite)
Børge Rydningen (medlem valgkomite)
Marit Sørensen (medlem valgkomite)
Line Berglund (varamedlem valgkomite)

Styret ble delegert å utnevne delegater til NKK T/Fs årsmøte. Møtet ble avsluttet 20.00.
Vi ønsker alle de nye styremedlemmene velkommen i Styret, og takker samtidig de som slutter, Åse Hansen, Beate Smedsrud og Marit M. Mikalsen, for vel utført jobb.