NY PM FOR THK OG NDK

NY PM FOR THK OG NDK

Vi har mistet en dommer, Benny Blidh Von Schedvin. I hans sted kommer Lars Adeby (Adeheimer). På THK har det ikke ført til de store endringene, men NDKs utstilling måtte stokkes helt om, og flere raser måtte overføres til de tre andre dommerne. Her er de nye...